Jump to content

Változás az épületenergetikai szabályozásban

2016. 06. 06. 20:25

Április 6-ával lépett hatályba a 2006 óta érvényes épületenergetikai rendelet korrekciójának első lépése.

Ugyanis március 7-én végre megszületett az a belügyminiszteri rendelet, ami az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosításának ütemét tartalmazza (a rendelet elérhető Magyar Közlöny oldalán).

Ez a már régen várt módosítás nem ír elő azonban azonnali változtatásokat az épületek energetikai jellemzőiben. A 2014 áprilisi 6-ai hatállyal ugyanis csupán néhány fogalommeghatározás és magyarázat lép életbe, így sem a szerkezetek hőszigetelési képességeiben sem a megújuló energiaforrások felhasználásában most még nincs változás. A számítási metódus vonatkozásában is történnek kisebb-nagyobb változások. (És mintha ezek körül sem lenne minden teljesen kerek: bővebben lásd az e-gepesz.hu oldal szakmai elemzését: Hibák a 20/2014 (III.7.) BM rendeletben)

Számunkra, 'mezei' érdeklődők és potenciális építtetők számára azonban ennél talán érdekesebb az épületek határoló szerkezeteire, illetve energiafelhasználására, fogyasztására vonatkozó szigorítások. Ezek a korábban vártakhoz hasonlóan (Mi lesz itt 2020-ban?) viszonylag lassan és több lépcsőben kerülnek bevezetésre.

Az energetikai szigorítás főbb lépcsői:

  • 2015 január 1-től 'az energia-megtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével megvalósuló bármilyen rendeltetésű' épület építése vagy felújítása esetén már a rendelet által meghatározott, és a korábbi energetikai előírásoknál 22-45%-al szigorúbb u.n.'költségptimalizált' követelményszintet kell teljesíteni.

  • 2018 január 1-ig azonban a tisztán önerős építkezés esetében még alkalmazható a jelenleg hatályos (vagy a 2006-os) szabály, hiszen csak

  • 2018 január 1-től kezdődően lesz kötelező minden építési beruházásra ennek a'költségoptimalizált' követelményszintnek a betartása.

  • 2018 december 31-ét követően viszont már 'a hatóságok használatára szánt vagy tulajdonukban levő új épületeket' - a még sajnálatos módon jogszabályilag nem meghatározott - közel nulla energiaigényű épületként kell kialakítani.'

  • 2020 december 31-ét követően (az EU-s direktívában meghatározott legutolsó időponttól kezdődően) már minden új épület esetében azt a szintet - a közel nulla energiaigényt - kell elérni. Érdekessége a szabályozásnak, hogy mindezt csak akkor, ha 'az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti költséghatékonysági számítás alapján a beruházás az épület várható élettartama alatt megtérül.' (Idézet a rendelet szövegéből.)

A 'szigorítás' első lépcsője legkönnyebben a határoló szerkezetek követelményértékeinek változásával szemléltethető:

Hőátbocsátási tényező követelményértéke: U [W/m2K]
Jelenlegi szabályozás
szerint
Költségoptimalizált
követelményszint
Homlokzati fal 0,45 0,25
Lapostető 0,25 0,17
Padlásfödém 0,30 0,17
Alsó zárófödém árkád felett 0,25 0,17
Alsó zárófödém fűtettlen tér felett 0,50 0,26
Homl. üvegezett nyílászáró (fa, pvc) 1,60 1,15
Homl. üvegezett nyílászáró (fém) 2,00 1,40
Tető felülvilágító 2,50 1,70
Tetősík ablak 1,70 1,25
Fűtött és fűtetlen terek közötti fal 0,50 0,26
Talajjal érintkező fal 0,45 0,30
Talajon fekvő padló 0,50 0,30