Jump to content

Nyugtalanító kérdések az energetika jövőjéről

2016. 06. 15. 11:08

Napjainkban mind több szó esik azokról a gondokról, amelyeket az energiatermelés és a környezetvédelem konfliktusaként lehet a legegyszerűbben körülírni.

Nyomatékosan rögzíteni szükséges, hogy a környezet védelme olyan prioritás, amely – a kiegyensúlyozott fejlődés fenntartása mellett – messze megelőz minden gazdasági érdeket. A következőkben ismertetésre kerülő megfontolások nem a fejlődésre, hanem a fenntarthatósághoz vezető útra vonatkoznak.

Az előadás a rendkívül összetett gazdasági, társadalmi, etikai problémahalmaz alábbi részterületeit kívánta bemutatni. Az EU és a hazai energiapolitika nem volt az előadás tárgya, csak néhány ráutalás hangzott el.

Az energiafajták meghatározása és a mértékegység

A vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalomban számos energia megnevezés található, ezért fokozott a jelentősége annak, hogy egyértelmű meghatározások történjenek a különböző energiafajták komplex értékelése során.Aglobális vizsgálat elengedhetetlen, mert a lokális érdekekből levont általános következtetések sokszor tévesek.

E körülmény fontossága napjainkban rohamosan nő a Föld energiaforrásainak kereskedelmi összekapcsolásán keresztül. A természetben rendelkezésünkre álló primer energia általában csak az 1. ábrán látható többszöri átalakítási folyamat után hasznosítható. Az átalakítás egyébként az egyik leglényegesebb energiaveszteség-okozó.

Részletek: epgeponline.hu/Kép: FreeImages