Jump to content

Passzívház plusz

2016. 06. 30. 20:14

Új passzívház kategóriák a láthatáron.

A megújuló energiatermelés egyre növekvő térnyerésére reagálva a darmstadti Passzívház Intézet a közeljövőben újabb minősítési osztályokat tervez bevezetni.

Mint az már köztudott az épületeink felelnek energiafogyasztásunk egy jelenetőshányadáért. Ennek jelentős mértékű csökkentése érdekében a 2010/31 EU-s direktíva 2020-as évet követően a 'közel nulla energiaigényű' épületek építését tűzte ki célként. Ennek eléréséhez alapvetően két út kínálkozik. Az egyik, a passzívház követelményrendszer által is járt irány, amikor az épület kialakítása olyan, hogy minimalizálja a határoló szerkezeteken létrejövő energiaveszteséget (hétköznapi hasonlattal azt, amikor 'az utcát fűtjük'), miközben a környezetünkben rendelkezésre álló energia maximális passzív hasznosítására törekszik.

A másik lehetséges irány az, amikor a határolószerkezetek minőségére kisebb hangsúlyt fektetve, inkább a megújuló energiák aktív - különböző gépészeti - eszközökkel történő hasznosítása a cél. Ebben az esetben a helyben megnyert energia jelentős hányada kompenzálja a veszteségeket, így érve el az alacsony nettó energiaigényt.

Racionálisan szemlélve azt hiszem könnyen belátható, hogy mivel 'a legolcsóbb energia a fel nem használt energia' első körben mindenképpen előnyös az energiaigény jelentős mértékű csökkentése, ugyanakkor a technikai fejlődéssel párhuzamosan fokozatosan egyre kifizetődőbb lesz a helyi, megújuló energiatermelés.

Ezt a tendenciát felismerve a darmstadti Passzívház Intézet két új minősítési kategóriát vezet be 2014-től, amelyek már nem csupán az épület energia igényét veszik majd figyelembe, hanem az épületekhez köthető energiatermelést is, például a napelemeket, napkollektorokat:

  • 'Passzívház Plusz' (Passive House Plus) olyan épület, amely annyi energiát termel, amennyit elfogyaszt (itthoni terminus szerint ez akkor egy zéró energiás passzívház), míg
  • 'Passzívház Prémium' (Passive House Premium) kategória azt jelenti, hogy a házra telepített berendezések több energiát termelnek, mint amennyit az épület fogyaszt (más szóval pluszenergiás passzívház.)

Az új kategóriákat a 2014-es Nemzetközi Passzívház Konferencián ismerteti Dr. Wolfgang Feist, az intézet igazgatója.

Rendkívül fontos a számítás módszertana, amikor a szabvány követelményeit megállapítjuk. 'Egy épület, amely energiatöbbletet termel a nyár folyamán, nem feltétlenül rendelkezik jó energiamérleggel. A fotovillamos napelemek például csekély energiát termelnek télen, amikor egyébként a legnagyobb a fűtési célú energiaigény. Ezért a számítás csak akkor helyes, ha az energiaigény télen is nagyon alacsony.'

Részletek: holnaphaz.blog.hu/Kép: FreeImages